Vintage TALA Kitchen Madeleine Cake Baking Pan 12 Cakes - Retro Kitchenalia

Made in England

Measures 9 x 11.5 inches

MADELEINES - vintage tala cake baking tray

£17.00Price